Combo Meta

380.000đ/tháng

Combo Meta

380.000đ/tháng

Combo Meta

380.000đ/tháng

Combo Meta

380.000đ/tháng

Combo Meta

380.000đ/tháng

Combo Meta

380.000đ/tháng

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Internet – Giga

220.000đ/tháng

Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình.

Trang bị Modem 2 băng tần thế hệ mới.

Đăng ký ngay

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Internet – Giga

220.000đ/tháng

Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình.

Trang bị Modem 2 băng tần thế hệ mới.

Đăng ký ngay

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Internet – Giga

220.000đ/tháng

Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình.

Trang bị Modem 2 băng tần thế hệ mới.

Đăng ký ngay