FPT Play

Truyền hình trực tuyến

 

Gói k+

175.000đ/tháng 

Chọn gói này

Gói k+

175.000đ/tháng 

Chọn gói này

Gói k+

175.000đ/tháng 

Chọn gói này

FPT Play Box

Truyền hình trực tuyến không giới hạn trên mọi nền tảng

FPT Play Box+ 1GB

1.490.000đ/Cái

Mua ngay

FPT Play Box+ 1GB

1.490.000đ/Cái

Mua ngay

FPT Play Box+ 1GB

1.490.000đ/Cái

Mua ngay